Betelkyrkan Rosvik

Betelförsamlingens historia

Betelförsamlingen, Rosvik är vårt officiella namn, men vi kallas i folkmun bara för Betel. Betelförsamlingen är en fristående församling i föreningsform som samarbetar med samfundet Evangeliska Frikyrkan. Betelförsamlingen grundades 1938 då med namnet Trundavans fria baptistförsamling. Våra gudstjänster äger rum i vår nya kyrka som invigdes i maj 2001.