Betelkyrkan Rosvik

Vår tro

Här kan du ta del av några huvudpunkter i den kristna tron som vi står för samt läsa den apostoliska trosbekännelsen som sammanfattar på ett bra sätt den kristna trons utgångspunkt.


Den apostoliska trosbekännelsen:

Vi tro på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tro ock på den Helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Denna bekännelse skrevs för länge sedan, men den är en bra sammanfattning av de doktriner som vi står för. Som församling vill vi knyta an till klassisk väckelsekristen tro som har sin grund i femtonhundratalets reformationsväckelse, den baptistiska väckelsen på artonhundratalet och pingstväckelsen under nittonhundratalet. Vi vill också som församling relatera till det som Herren gör idag.


Frälsningen

Guds kärlek till dig är så stor att Han lät sin ende Son Jesus Kristus dö på korset i ditt ställe. Där tog Han det straff som du har förtjänat på grund av dina synder och gjorde det därigenom möjligt för dig att bli räddad undan synden och få gemenskap med Gud, Fadern.

Frälst blir du när du i tro tar emot Guds förlåtelse, låter Jesus bli Herre i ditt liv och bekänner din nyfunna tro inför andra. Titta gärna i Bibeln i Romarbrevet kapitel 10 vers 9-10.

Om du vill bli frälst kan du be denna bön:

Tack Jesus för att du tog på dig straffet för min synd. Jag har gjort så många saker som jag ångrar och jag längtar efter att få uppleva din förlåtelse. Förlåt Mig! Nu tar jag emot din förlåtelse i tro, och lämnar därmed mitt gamla syndiga liv bakom mig. Jag vill nu börja ett nytt liv där du Jesus är min Herre. Jag tror på dig och kommer att berätta om min tro för andra. Amen.

Kontakta gärna oss om du har frågor som inte blivit besvarade här.


Dop

Vi tror på Bibelns undevisning om troendedop som genomförs genom nedsänkning i vatten. I Markusevangeliet kapitel 16, vers 16 står det: "Den som tror och blir döpt han ska bli frälst." Tron först och sedan dopet.

Dopet är en troshandling där du genom att sänkas ner under vattnet, begraver det gamla syndiga livet och sedan uppstår till ett nytt och rent liv. Läs mer om det i Bibeln i Romarbrevet kapitel 6 vers 3-8.


Andens Dop

Innan Jesus återvände till himlen sa han till lärjungarna att de skulle stanna kvar i staden och vänta på det som Fadern hade lovat så att de skulle få kraft från ovan. I Apostlagärningarna kapitel två kan vi läsa om hur det sedan gick till när den Helig Ande kom över lärjungarna. De började tala språk de inte själva förstod (talade i tungor) och fylldes av kraft och glädje som mynnade ut i att de predikade för folket och många människor kom till tro på Jesus.

Vi tror att den Helige Ande är verksam på samma sätt i dag och har samma kraft att ge till dig i dag. Vi praktiserar tungotal som är ett tecken på Andedopet. Själva syftet med Andedopet är att Jesus själv ska få ge dig kraft genom den Helige Ande att leva för honom.

Vi tror också att Guds helande kraft är verksam idag. I Bibelns evangelier kan vi läsa om hur Jesus botade de sjuka och i Apostlagärningarna finner vi flera exempel på att människor blev botade när apostlarna bad för dem i Jesus namn. I Markusevangeliet kap. 16 och vers 18 säger Jesus att ett av de tecken som följer dem som tror är att de i Hans namn ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. Med stöd av detta bibelställe och många andra praktiserar vi förbön för sjuka med handpåläggning och vi har flera gånger sett hur människor blivit botade från olika krämpor och sjukdomar.


Församlingen

Vi tror att det är en hjälp för dig som tror på Jesus att få uppleva gemenskapen med andra troende i en lokal församling där du får träffa likasinnade och få undervisning, hjälp och stöd i ditt kristna liv.

För att bli medlem i Betelförsamlingen, Rosvik, måste du bekänna att Jesus är din Herre och bli döpt i vatten (se ovan). Däremot är våra Gudstjänster och sammankomster öppna för alla som vill, både troende och icke troende. Vi betraktar alla kristna som bekänner Jesus Kristus som Herre, som våra trossyskon, oavsett vilken församling eller vilket samfund de tillhör.


Mission

I Matteusevangeliets sista kapitel uppmanar Jesus sina efterföljare att gå ut i hela världen för att göra alla folk till lärjungar. Vi tror att detta också gäller i vår tid. Det finns fortfarande massor av människor i världen som inte ens har hört om Jesus och vi vill vara med och berätta för dem.